Choi-yong tul

Význam názvu Choi-yong: Je pojmenován po generálovi Choi-yong, ministerském předsedovi a veliteli ozbrojených sil v dynastii Koryo ve 14. století. Choi-yong byl velmi vážený pro svou oddanost, vlastenectví a pokoru. Byl popraven svými podřízenými veliteli, jež vedl generál Yi Sunggae, který se později stal prvním králem dynastie Yi.videoTul se učí nositelé technického stupně III. Dan.


Úvodní postoj : Moa junbi sogi C

01. Orun dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
02. Orun dwitbal so joongji joomuk nopunde bandae jirugi
03. Wen dwitbal so palmok kaunde daebi makgi
04. Wen dwitbal so joongji joomuk nopunde bandae jirugi
05. Wen gunnun so sonkal chookyo makgi
06. Wen gunnun so anpalmok dollimyo makgi
07. Wen gunnun so kaunde jirugi
08. Orun gunnun so sonkal chookyo makgi
09. Orun gunnun so anpalmok dollimyo makgi
10. Orun gunnun so kaunde jirugi
11. Orun niunja so sonkal najunde daebi makgi
12. Orun kaunde dollyo chagi
13. Wen nopunde bandae dollyo gorochagi
14. Wen kaunde yopcha jirugi
kopy 13. a 14. v řadě za sebou (consecutive kick)
15. Wen gunnun so ap palkup bandae taerigi
16. Wen niunja so sonkal najunde daebi makgi
17. Wen kaunde dollyo chagi
18. Orun nopunde bandae dollyo gorochagi
19. Orun kaunde yopcha jirugi
kopy 18. a 19. v řadě za sebou (consecutive kick)
20. Orun gunnun so ap palkup bandae taerigi
21. Wen gunnun so sonbadak bandae noollo makgi
22. Orun gunnun so sonbadak bandae noollo makgi
techniky 21. a 22. v rychlém pohybu (fast motion)
23. Ibo omgyo didimyo dolgi, Wen gunnun so sonkal san makgi
24. Orun kaunde apcha busigi
poloha rukou jako při technice 23.
25. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi
26. Orun gunnun so sonkal san makgi
27. Wen kaunde apcha busigi
poloha rukou jako při technice 26.
28. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi
29. Ibo omgio didimyo mikulmyo dolgi, Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi
30. Wen gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
31. Orun gunnun so opun sonkut nopunde tulgi
32. Narani so orun sonbadak kaunde golcho makgi
33. Narani so wen joomuk kaunde jirugi
techniky 32. a 33. s pokračujícím pohybem (continuous motion)
34. Wen guburyo junbi sogi A
35. Orun kaunde yopcha jirugi
36. Twigi, Orun kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
37. Orun nopunde bandae dollyo gorochagi
38. Wen niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi
technika 38. s dupnutím (stamping motion)
39. Narani so wen sonbadak kaunde golcho makgi
40. Narani so orun joomuk kaunde jirugi
techniky 39. a 40. s pokračujícím pohybem (continuous motion)
41. Orun guburyo junbi sogi A
42. Wen kaunde yopcha jirugi
43. Twigi, Wen kyocha so dung joomuk nopunde yop taerigi
44. Wen nopunde bandae dollyo gorochagi
45. Orun niunja so sonkal kaunde bakuro taerigi
technika 45. s dupnutím (stamping motion)
46. Orun gojung so kaunde yop jirugi
technika 46. se sklouznutím (sliding motion)

Závěrečný postoj : Moa junbi sogi C

 


Podívejte se i na ostatní sestavy v podání mistrů Taekwon-Do ITF

Chon-ji, Dan-gun, Do-san, Won-hyo, Yul-gok, Joong-gun, Toi-gae, Hwa-rang, Choong-moo, Kwang-gae, Po-eun, Ge-baek,Eui-am, Choong-jang, Juche, Sam-il, Yoo-sin, Choi-yong, Yong-gae, Ul-ji, Moon-moo, So-san, Se-jong, Tong-il


Názvosloví technických sestav od Chon-ji tul až po Tong-il tul v přehledné brožuře
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA