Po-eun tul

Význam názvu Po-eun: Po-eun byl pseudonym básníka Chong Mong-chu (cca 1400), autora slavné básně "Nebudu sloužit jinému pánovi, i kdybych měl být stokrát ukřižován", která je dodnes známá všem Korejcům. Tento umělec byl též průkopníkem v oblasti fyziky. Diagram tulu symbolizuje jeho věrnost a oddanost králi a vlasti ke konci dynastie Koryo.videoTul se učí nositelé technického stupně I. Dan.


Úvodní postoj : Narani so hanulson

01. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi
02. Wen waebal sogi
03. Orun bakuro chagi
poloha rukou jako při technice 02.
04. Annun so orun sonkal kaunde yop taerigi
05. Annun so wen joomuk giokja jirugi
06. Annun so wen ap joomuk noollo makgi
07. Annun so orun ap joomuk noollo makgi
08. Annun so anpalmok kaunde hechyo makgi
09. Annun so orun dwit palkup tulgi
10. Annun so orun joomuk kaunde jirugi
11. Annun so wen dwit palkup tulgi
12. Annun so orun soopyong jirugi
techniky 06. až 12. s pokračujícím pohybem (continuous motion)
13. Orun kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi
14. Wen niunja so digutja japgi
15. Moa so sang palkup soopyong tulgi
technika 15. v pomalém pohybu (slow motion)
16. Annun so orun dung joomuk yopdwi taerigi
17. Wen kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi
18. Annun so sonkaldung najunde daebi makgi
19. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi
20. Orun waebal sogi
21. Wen bakuro chagi
poloha rukou jako při technice 20.
22. Annun so wen sonkal kaunde yop taerigi
23. Annun so orun joomuk giokja jirugi
24. Annun so orun ap joomuk noollo makgi
25. Annun so wen ap joomuk noollo makgi
26. Annun so anpalmok kaunde hechyo makgi
27. Annun so wen dwit palkup tulgi
28. Annun so wen joomuk kaunde jirugi
29. Annun so orun dwit palkup tulgi
30. Annun so wen soopyong jirugi
techniky 24. až 30. s pokračujícím pohybem (continuous motion)
31. Wen kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi
32. Orun niunja so digutja japgi
33. Moa so sang palkup soopyong tulgi
technika 33. v pomalém pohybu (slow motion)
34. Annun so wen dung joomuk yopdwi taerigi
35. Orun kyocha so bakat palmok najunde baro ap makgi
36. Annun so sonkaldung najunde daebi makgi

Závěrečný postoj : Narani so hanulson

 


Podívejte se i na ostatní sestavy v podání mistrů Taekwon-Do ITF

Chon-ji, Dan-gun, Do-san, Won-hyo, Yul-gok, Joong-gun, Toi-gae, Hwa-rang, Choong-moo, Kwang-gae, Po-eun, Ge-baek,Eui-am, Choong-jang, Juche, Sam-il, Yoo-sin, Choi-yong, Yong-gae, Ul-ji, Moon-moo, So-san, Se-jong, Tong-il


Názvosloví technických sestav od Chon-ji tul až po Tong-il tul v přehledné brožuře
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA