Mistři Taekwon-DoZakladatel Taekwon-do generál Choi Hong-hi

Více

Velmistr Hwang Ho Yong

první viceprezident ITF, předseda technické a vzdělávací komise ITF, hlavní mezinárodní instruktor ITF pro Českou republiku

Více

Velmistr Kim Bok Man

Více

Velmistr Park Jong Soo

Dobrý učitel v mladí učí činy a ve staří učí slovy.

Více


ITF
Svay TKD
EU
Silva Nortica
Intereg
MŠMT