Předání certifikátu na 3. Dan Hance Císařové
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA