Seminář s Velmistrem Hwangem 4.5. ve Velešíně
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA