Soustředění 26.10. Hotel Aktiv
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA