Zkoušky na žákovské stupněITF
Svay TKD
EU
Silva Nortica
Intereg
MŠMT