Projekt - rozvoj pohyblivosti mládeže v Taekwon-dobyl z velké části financován z dotace Jihočeského kraje, jsme se zaměřili na pohyblivost dětí, resp. jejich komplexní rozvoj s ohledem na Taekwon-do.

Nechtěli jsme však využít pouze našich trenérských zkušeností, a proto jsme se rozhodli pozvat naše zahraniční partnery, a to konkrétně z USA. Skupina těchto amerických trenérů pocházejících ze státu New Jersey, město Roseland, provozuje umění zvané CMA (completely martial arts), kde kromě cvičení s vlastním tělem využívají i pomůcek a to ve formě tradičních korejských zbraní.

Toto umění založil a poté rozšířil v USA Supreme Master Kim Bok Man po názvem Chun Kuhn Taekwondo, což ve volném překladu znamená, zdravé cvičení s prvky taekwonda. S.M. Kim Bok Man byl jeden z pionýrů tradičního taekwonda. Byl u jeho zdroje a také prožil hrůzy Korejské války v letech 1950-53 jako obyčejný voják v řadách ROK. S tímto obdivuhodným člověkem jsme se seznámili již v roce 2015 a od roku 2018 se rozběhla naše spolupráce naplno.

Díky podpoře Jihočeského kraje pro tento projekt uskutečněný v období 2022 -2023 bylo možné jako hlavní program zorganizovat letní kemp s americkými instruktory nejen pro naše trenéry, ale i pro naše nejmenší a pro širokou veřejnost. Tomu samozřejmě předcházely i organizační záležitosti. Ubytování instruktorů a účastníků semináře, výroba sportovního oblečení, rezervace cvičebních sálů.

Celkově jsme ve vedení Taekwon-do školy Velešín ITF vyhodnotili tento projekt jako úspěšný. Přinesl nám hodně nových zkušeností a hodně obohatil tréninkové programy s dětmi, kde využíváme nových pomůcek, ať již je to cvičení s holemi, meči a noži.

Pro děti je to nová aktivita a ne pouze jednotvárné učení se s vlastním tělem. Do budoucna uvažujeme o rozšíření této činnosti, neboť se nám i díky dotačnímu titulu rozšířila trenérská základna ze 17 na 21 aktivních trenérů a trenérek.
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA