Pokud jste neuhradili včas školné na rok 2019prosíme všechny členy o kontrolu zaplacení školného, které mělo být uhrazeno pro stávající členy do 15.12.2018 a pro nováčky do 15.1.2019

„Vážení členové Taekwon-do školy Velešín ITF, z.s. Vzhledem k tomu, že jste doposud někteří neuhradili členské příspěvky pro rok 2019 a budete chtít pokračovat nadále v činnosti oddílu, uhraďte prosím nyní částku 2100 Kč na oddílový účet. V této částce je již započítána pokuta z prodlení, kterou jsme nuceni uhradit Českému svazu Taekwon-do.

Bez uhrazení členského příspěvku není možné se účastnit všech aktivit oddílu (zkoušky, soustředění, závody apod.), zároveň nejste úrazově pojištěny.

S pozdravem

Ing. Milan Prokeš
předseda školyITF
Svay TKD
EU
Silva Nortica
Intereg
MŠMT