Ještě jeden krátký sestřih ze sedmého Tajkyho tábora
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA