Trenérské soustředění 8.3. se Svíťou a GM Hwangem
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA