Zkoušky na žákovské stupně pod vedením velmistra Hwanga
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA