Trenérské soustředění 23.3. se Svíťou
ITF
Svay TKD
EU
Intereg
MŠMT
NSA