Seminář a předávání danových certifikátů



ITF
Svay TKD
EU
Silva Nortica
Intereg
MŠMT